دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی

دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی
قیمت: 7,000 تومان
نرم افزار ویژه مدیریت حرفه ای شماره تلفن مخاطبین:
یکی از مشکلات مهم شرکت ها عدم تمرکز در ثبت مشخصات مخاطبین خود اعم از مشتریان و یا مشترکان خود می باشد. این امر سبب شده است که در مواقع لزوم نتوانند به اطلاعات مخاطبین خود دست یابند.
گروه راهنمای دلفی برای تسهیل این امر، نرم افزاری را با عنوان دفترچه تلفن حرفه ای برای مشتریان خود طراحی نموده است که با استفاده از این نرم افزار، شما هم می توانید دسته بندی صحیحی از مشتریان خود داشته باشید تا در مواقع نیاز بتوانید به کل اطلاعات خود دست یابید.

امکانات نرم افزار:

  • امکان درج دسته بندی برای مخاطبین
  • امکان درج استان ها و شهرهای مخاطبین
  • امکان درج نحوه آشنایی با مخاطبین
  • امکان تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی
  • امکان درج مشخصات مخاطبین زیر مجموعه شرکت ها و سازمان ها
  • جستجوی سریع و حرفه ای
  • امکان اکسپورت به صورت فایل اکسل
  • امکان مشاهده لیست مخاطبین بر اساس استان ها و شهرها
  • امکان مشاهده لیست مخاطبین بر اساس دسته بندی ها
خرید

دانلود کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

خرید فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دریافت فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

خرید پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دریافت نمونه سوال دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

خرید پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دریافت مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

خرید فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

خرید مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از download

دانلود مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

خرید پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دریافت فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

خرید نمونه سوال دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دریافت فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

خرید فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دریافت فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

خرید کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از www

دانلود مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دریافت پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

خرید فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دریافت کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

خرید تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دریافت تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

خرید فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

خرید فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود نمونه سوال دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از pdf

دانلود کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دریافت فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

خرید نمونه سوال دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

خرید فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دریافت فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دریافت فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دانلود کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از word

دریافت تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

خرید تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود پروژه دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دریافت کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دریافت مقاله دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود فایل دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دریافت فایل pdf دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

خرید کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دانلود کارآموزی دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

دریافت فایل word دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free

خرید تحقیق دفترچه تلفن حرفه ای راهنمای دلفی از free


مطالب تصادفی